‏ما به اندازه کافی به بیرون از خود رسیده‌ایم، حال وقت این است که خود را اصلاح کنیم. شاید هیچ چیز مثل این جمله بلاتکیلفی، سرگشتگی و بی‌هویتی تعداد کثیری از اهل عالم رو نشون نده و به سخره نگیره. سخره از این جهت که اکثر ما به بهانه رسیدن …

داشتیم از یه نمایشگاهی بازدید می‌کردیم که تخصصی روی کربلا کار می‌کردن/می‌کنن. تقریبا آخرین جایی که دیدیم داشتن روی واقعیت مجازی عاشورا کار می‌کردن. عینک رو زدم و خودمو رو به صحرا دیدم. سرمو که چرخوندم برگشتم روی‌به‌روی خیام، آتش آن بود که در خرمن پروانه زدند. عین بارون بهاری …

هوا الحق؛ یه دیالوگ بین حاج حیدر و ارشدش تو بادیگارد هست که: – تو که به همه چیز شک نکردی؟ + چرا … اولین کارم تو دانشکده فنی عضویتِ انجمن اسلامی بود. اصلا هدف‌م از دانشکده فنی اون جو اجتماعی‌ش بود، اون هویتی که دانشکده به دانشجوش می‌داد. اون …

هو الحق؛ حضرتش گفت که “ما خیرُ خیرٍ لا یُنال الا بشر”. همه تصاویر شبیه هم‌ان. همه دلایل وجود اون تصاویر هم شبیه هم‌ان. دلیل؛ منافعی که پشت میز مذاکره قابل جابه‌جایی نیستن. خبرش رو خوندم ولی سعی کردم تصاویر رو نبینم. نشد، همینطور پشت هم تصاویر حوادث مشابه میومدن، …