هو الحبیب دوستی توییت کرده بود که – این دعا رو تو قنوت‌م میخونم همیشه… الحمدلله جواب داده +منم می‌خوندم… این ترسیدن از مستجاب نشدن، ترسیدن از بی‌پناه شدن … کل زندگی‌ش رو هوا بود و به هم ریخته. به هر دری می‌زد نمیشد. چهار، پنج سال پیش از اون …

باسمِکَ اللّهُمَّ؛   آدمای زیادی رو می‌بینیم تو زندگی‌مون. یه سریا میان و میرن تو تاکسی و پاساژ و خیابون، یه سریا سلام علیکیِ مختصرن مثلا سوپری محل، یه سریا میشن همکارت که روزانه می‌بینی‌شون و ته‌ش یه رابطه نظام‌مند خشکه. یه سریا رو هم از دور آشنایی داری. یه …